zaterdag 29 december 2012

"Der dichtkunst toegewijd"

Kwam ik toch tijdens het googlen een mooi artikel tegen over Juliana geschreven door René Bosch. Nota bene uit een Volkskrant van 2001.

De conclusie van het artikel, aan de hand van een wellicht wat cynisch bedoelde voorspelling door Juliana naar aanleiding van haar succes, geeft te denken: "Komt dames, dankt mij vrij; gij kunt u billijk vleien / dat ons dit goed begin wel verder heen zal leien".

Lees hier het volledige artikel: http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2844/Archief/archief/article/detail/607468/2001/10/12/Der-dichtkunst-toegewijd.dhtml

donderdag 29 november 2012

Is het geen juweeltje?


Dit boekje van Juliana vond ik bij een antiquariaat in Maastricht. Het heet "Ernstige en Luimige Gedichten" en dateert uit 1851. Dit prachtige boekje met goud op snee heeft een afmeting van 12x8x1cm. "Aan mijn Geest" is een van de gedichten die er in staat. Dit gedicht is een inspiratie geweest voor een van de kunstwerken die ik voor dit project heb gemaakt. Maar daar moet je nog even geduld voor hebben. Vanaf 8 maart 2013 zijn de kunstwerken te bewonderen.


maandag 29 oktober 2012

Gezien bij Zomergasten 2012

Jolande Withuis, socioloog, feministe en schrijfster, was dit jaar te gast bij Zomergasten. Twee zeer inspirerende avonden waren het gevolg. Naar aanleiding hiervan ben ik haar boek De vrouw als mens gaan lezen. Aldus de flaptekst: "In dit boek presenteert zij een radicaal voorstel om het feminisme nieuw leven in te blazen. (......) Het boek biedt een spannende rondgang langs vrouwelijke schrijvers en schilders, filmsterren en koningskinderen, en vrouwen die het pistool hanteerden".

zondag 22 april 2012

Mooi gedicht

Dit gedicht van Juliana de Lannoy zou goed tot z'n recht komen in de tentoonstelling "Vrouwen voor het voetlicht" in het Catharijnenconvent, zie bericht onder dit gedicht:


Vers om te plaatsen in de kerk te Noordeloos
Looft Hem, die is, die was, die weezen zal:
Den Schepper en den Koning van ’t heelal,
Hier past het u den roem zijns naams te zingen.
Maar weet ge, welk een hulde hem behaagt?
’t Is niet de tong, die van zijn’ lof gewaagt:
Neen; ’t is uw hart, uw liefde, ô Stervelingen.
Juliana de Lannoy

Bijzondere tentoonstelling


Met de tentoonstelling Vrouwen voor het voetlicht besteedt het museum uitgebreid aandacht aan de rol van vrouwen in de kerk. De tentoonstelling laat zien op welke wijze vrouwen zich hebben ingezet voor de kerk van het jaar nul tot nu: nonnen, moeders, diaconessen, pastoorshuishoudsters, pastoraal werksters, vrouwelijke dominees etc. Door het tonen van schitterende en ontroerende werken brengt het museum al die vrouwen rondom de kerk voor het voetlicht. 


zondag 8 april 2012

Herstory of Art

Ook in de beeldende kunst is er nog steeds geen sprake van gelijkwaardigheid tussen mannelijke en vrouwelijke kunstenaars. Karin Haanappel schreef hier een mooi boek over: Herstory of Art. Dit boek is op 8 maart j.l. uitgebracht: www.herstoryofart.nl

Nog meer interessante boeken die raakvlakken hebben met Herstory of Art, zie: www.a3boeken.nl 

dinsdag 6 maart 2012

Juliana Cornelia de Lannoy, ambitieus, vrijmoedig en gevat
Pim van Oostrum 1943-2011, was historisch-letterkundige, gespecialiseerd in de letteren van de achttiende eeuw. Zij promoveerde in 1999 op de (treurspel-) dichteres Juliana de Lannoy. Zij schreef hier 2 boeken over:
  • Juliana Cornelia de Lannoy, 1738-1782, ambitieus, vrijmoedig en gevat.
  • ’t Zoet der Eenzaamheid, gedichten van Juliana Cornelia de Lannoy.

De volmaakte man?

Juliana Cornelia de Lannoy leefde van 1738-1782. Zij was niet alleen een begenadigd en beroemd dichteres maar zij was ook een “vrijgevochten” vrouw. Het was in die tijd uitzonderlijk dat iemand van het vrouwelijk geslacht haar levens-vervulling zocht in de letteren i.p.v. in het huishouden. Zij zette zich, vaak op humoristische wijze, af tegen de gangbare rolpatronen in die tijd en beschreef in haar oeuvre de machtsverhouding tussen de sexen.Juliana de Lannoy wilde net als haar mannelijke tijdgenoten als schrijfster de literaire onsterfelijkheid bereiken. Het was voor haar niet zoals voor andere vrouwen een “charmante liefhebberij” maar  een ambitie om een algemeen erkend dichteres te worden. Ze gaat hiermee de concurrentie aan met haar mannelijke vakgenoten.

Ze beschouwt het als een kwestie van beschaving dat het vrouwen wordt toegestaan om net als mannen voluit deel te nemen aan de maatschappij in al haar geledingen, instituties en functies. Als vrouwen de kans zouden krijgen zich op gelijke wijze als de mannen zich te ontwikkelen zouden zij op het terrein van de krijgsmacht, de politiek en de rechtspraak, evenals op literair terrein een belangrijke maatschappelijke bijdrage kunnen leveren.

maandag 16 januari 2012

Juliana de Lannoy


't Zoet der Eenzaamheid'Mijn liefste tijdverdrijf is altoos bij de hand,

geen wroeging die 't verstoort, nooit baart het misverstand.

Gij ziet of ik nochtans de samenleving schuwe.

Doch schoon ik haar geneugte aan al mijne and'ren huwe,

'k verwissel slechts van feest wanneer 't gezelschap scheidt,

als ik mij wedervind in 't zoet der eenzaamheid'.


Uit:  Dichtkundige werken van Juliana de Lannoy 
(Leiden 1780)