zaterdag 25 oktober 2014

De penningen van Juliana
Op de site van Canon van Geertruidenberg vond ik nog wat informatie over het schilderij dat Niels Rode heeft geschilderd in 1778 van Juliana de Lannoy.

Op de tafel, naast haar linker elleboog, liggen vier door haar gewonnen penningen. Het zijn de vier genootschapsprijzen (1 goud, 3 zilver) die zij uitgereikt kreeg als waardering voor haar gedichten.   


Bron: Het Noordbrabants Museum, ’s-Hertogenbosch. In bruikleen gegeven aan Museum De Roos, Geertruidenberg.

Een van de penningen zag er waarschijnlijk zo uit. Deze afbeelding vond ik op de site van Museum de Lakenhal. Het is een afgietsel in gips van de keerzijde van een prijspenning van de Vereniging Kunst wordt door Arbeid verkregen. Centraal is in een lauwerkrans een vijfregelig opschrift weergegeven:


Jongkvrouwe JULIANA CORNELIA DE LANNOY den 8 van Bloeimaend 1777". Tussen de geprofileerde rand en de lauwerkrans het rondschrift: KUNST WORDT DOOR ARBEID VERKREEGEN".


zondag 5 oktober 2014

Juliana in de schoolboeken

Via Suzan van Dijk kreeg ik een lijstje waar je kunt zien wie er veel, minder en weinig werd genoemd in schoolboeken voor literatuuronderwijs (19e-20e eeuw).

Juliana de Lannoy is 16 keer genoemd in de schoolboeken. Uiteraard ben ik zeer benieuwd hoe er in die tijd over haar is geschreven. Hier komt zeker nog een vervolg op!

Selfies

Van linksboven naar rechtsonder:
Henriette Partzsch (Glasgow, UK), Project leader HERA project Travelling TexTs.
Marie Nedregotten Sørbø (Volda, Noorwegen).
Päivi Lappalainen (Turku, Finland).
Katja Mihurko Poniž (Nova Gorica, Slovenië).
Judith Rideout (Glasgow, UK)
Tanja Badalič (Nova Gorica, Slovenië).
Aleš Vaupotič (Nova Gorica, Slovenië).
Viola Parente-Capkova (Turku, Finland).
Suzan van Dijk (Den Haag, Nederland).Ik ben al weer een tijdje bezig om het netwerk van Juliana de Lannoy verder uit te spitten. Hierbij stuitte ik op banden in het verleden, tussen Juliana de Lannoy en Bilderdijk, Feith, Catharina de Grote en andere historische figuren die op mijn lijstje staan. Maar ook in deze tijd zijn er nog steeds bewonderaars, die daarmee tot het netwerk van Juliana zijn toegetreden. Met name wil ik nog even Pim van Oostrum noemen, de in 2011 overleden neerlandica die veel onderzoek naar Juliana de Lannoy heeft gedaan en twee prachtige boeken over haar heeft geschreven. Haar werk blijft een waardevolle bron voor mij. 

De afgelopen maanden heb ik verschillende verrassende contacten gehad met vooral wetenschappers die via hun onderzoek met het werk en gedachtengoed van Juliana de Lannoy te maken kregen. 

Een voorbeeld is Suzan van Dijk, die indertijd voor Pim van Oostrum de briefwisseling tussen Juliana de Lannoy en Catharina de Grote uit het Frans vertaald heeft. De aan het Huygens Instituut verbonden Suzan van Dijk blijkt met een internationale groep literatuurwetenschappers het werk van 18de en 19de eeuwse vrouwelijke auteurs te onderzoeken. Dit  leidde onder andere tot het opzetten van de gezamenlijke database ‘WomenWriters’: http://travellingtexts.huygens.knaw.nl/

Heel leuk zijn bovenstaande selfies die ik van Suzan en haar internationale groep ontving. Allemaal op de foto met de broche Mondige Vrouwen, die ik voor de expositie 't Zoet der Eenzaamheid maakte!