woensdag 18 november 2015

Tipje van de sluier

ALCHEMISTEN 
29|11|15 t/m 31|03|16

Alchemisten is een kunstproject van Jeroen Krielaart en Ingeborg de Groot. Verwacht hier geen metafysisch borrelende substanties; denk eerder aan de hedendaagse kunst die knipoogt naar Marie Curie en haar van radioactiviteit vergeven radium experimenten, Mary Shelly en haar moderne Prometheus, tragische alambieken, electrolyse, 3D-printing en zelfs een supernova als de ultieme alchemist van het universum. Hier wordt goud gemaakt!

Sieraden, tekeningen en objecten zullen te zien zijn in het expo-atelier aan de Keizersdijk 76, Raamsdonksveer.

De tentoonstelling wordt geopend op zondag 29 november aanstaande van 14.00-17.00uur.

zondag 4 oktober 2015

30 september werd de tentoonstelling "Omdat ik iets te zeggen had" geopend in het Letterkundig Museum in Den Haag, over Nederlandse schrijfsters uit de 19e eeuw. Voor een aantal schrijfsters uit de hors categorie is een uitzondering gemaakt, waaronder natuurlijk de 18e eeuwse schrijfster Juliana de Lannoy! Suzan van Dijk (foto) van het Huygens Instituut kent de bijzondere band die ik met het werk van Juliana de Lannoy heb en heeft mij gevraagd enkele van mijn werkstukken naast de geschriften van haar te exposeren. Tijdens de opening heeft Suzan er meer over verteld.

Hieronder een impressie van de opening. Met en zonder lauwerkrans

De opening van de tentoonstelling werd verricht door Prof. Dr. Riet Schenkeveld-van der Dussen, bij wie Pim van Oostrum in 1999 aan de Universiteit van Utrecht promoveerde op het leven en werk van Juliana de Lannoy. 

Pim's exemplaar van het boek "Met en zonder lauwerkrans" dat op initiatief en onder redactionele leiding van Riet Schenkeveld tot stand is gekomen - en dat vol met aantekeningen van Pim van Oostrum staat -  werd overhandigd aan het Letterkundig Museum.

Meer informatie : https://www.huygens.knaw.nl/omdat-ik-iets-te-zeggen-had-tentoonstelling-geopend-in-het-letterkundig-museum/

En natuurlijk: Juliana komt er ook in voor!Vereeuwigd worden in een kunstwerk over de 18e eeuwse schrijfster Juliana de Lannoy?


Ik ben al weer een tijdje bezig om het netwerk van Juliana de Lannoy verder uit te spitten. Hierbij stuitte ik op banden tussen Juliana en o.a. Bilderdijk, Feith en Catharina de Grote. Maar ook in deze tijd zijn er nog steeds bewonderaars. Naar deze mensen ben ik op zoek. Op mijn website lees je er meer over: http://ingeborgdegroot.nl/

Tijdens de opening zijn er een aantal mensen met de "Juliana-broche" op de foto gegaan.
Hieronder een paar foto's.
Sieraden die tentoongesteld worden in het Letterkundig Museum


Als een ware meesteres van het woord wist Juliana letters aaneen te rijgen tot beeldende verhalen en vurige pleidooien. Ook Ingeborg de Groot heeft het vermogen om met haar sieraden verhalen te vertellen, rijk aan symboliek. Aan Mijn Geest, geïnspireerd op het gelijknamige dichtdebuut van Juliana, is hier een voorbeeld van. Ingeborg rijgt hier loden zetletters aaneen tot het eerste deel van het gedicht. Een loodzwaar sieraad dat letterlijk drukt op het gemoed. Het sluitstuk verbeeldt het gevecht: de strijdbare pen of het berustende borduurwerkje.


Aan mijn Geest
Ketting
Loden zetletters, linnen, borduurgaren, kroontjespen

De 18de eeuwse Geertruidenbergse schrijfster en dichteres Juliana de Lannoy, was in haar tijd veel bekender dan wij nu zouden denken. Zij was onderdeel van ee netwerk van schrijvers en intellectuelen, zoals Bilderdijk en Feith, dat zich uitstrekte tot aan Catharina de Grote in het verre Rusland. De kraag De bibliotheek van Juliana is een eerste poging de rijkdom van deze veelal talige contacten te verbeelden. 


De bibliotheek van Juliana
Kraag
Wolvilt, lint,  papier, lak, zilver

Juliana de Lannoy schreef in 1776 A sa Majesté l’Impératrice de Russie, een lofdicht over de Russische tsarina Catharina de Grote, vanwege haar steun aan kunst en wetenschap. De Russische vorstin – naar verluidt ook groot in het consumeren van de liefde met tal van veel jongere kerels – bedankte haar met een kostbaar geschenk, dat ze naar Juliana stuurde. Wat het was is niet meer helemaal duidelijk, maar dat het een kostbaar gebruiksvoorwerp was, is wel zeker. In het halssieraad Het Juweel van Catharina, knipoogt de tsarina ons en Juliana verborgen toe. 


Het juweel van Catharina
Halssieraad
Wolvilt, zoetwaterparels, zilver, print


Juliana beleeft een van haar finest hours als zij in 1774 zilver wint met De waare vereischten in een dichter. Zij valt daarmee als eerste vrouw in de prijzen. De louter uit mannen bestaande jury prijst haar om haar "mannelijke schrijfstijl". Juliana zou Juliana niet zijn als zij in haar dankwoord niet eerst de hoop uitspreekt dat vele vrouwelijke dichters haar zullen volgen, om zich daarna licht -cynische tot de jury te richten: "Triomf! Ik ben voldaan, ik zal onsterfelijk zijn!"


Triomf! Ik ben voldaan, ik zal onsterfelijk zijn!
Triptiek van ringen
Gepatineerd zilver, wol, gepatineerd koper, kaarsvet

Alle sieraden over Juliana de Lannoy kun je ook op mijn website bekijken: http://ingeborgdegroot.nl/wp-content/uploads/Pour-lamour-de-lart-Ingeborg-de-Groot.pdf


woensdag 19 augustus 2015

Tentoonstelling: 'Omdat ik iets te zeggen had'

Tentoonstelling over Nederlandse schrijfsters uit de 19e eeuw.

Van 30 september tot 15 november wordt in het Letterkundig Museum en in de hal van de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag een dubbel-tentoonstelling gehouden over 19e-eeuwse Nederlandse schrijfsters. De titel ervan is ontleend aan de Herinneringen (1928) van de uit Haarlem afkomstige auteur Amy de Leeuw (ps. Geertruida Carelsen 1843-1938).
Aan de hand van documenten uit het rijke archief van het Letterkundig Museum, uit de collecties van de Koninklijke Bibliotheek en uit enkele privécollecties, wordt in de portrettengalerij van het Museum een impressie gegeven van de activiteiten van een aantal schrijfsters uit de 19e eeuw, hun onderlinge connecties, hun contacten met mannelijke collega’s, critici, uitgevers, en de invloed die ze ondergingen van buitenlandse auteurs (m/v). Vier vitrines in de hal van de Koninklijke Bibliotheek tonen bijzondere boeken die de ambities van de schrijfsters verder illustreren. Bovendien doet ook het Haagse Damesleesmuseum mee, dat is opgericht door een aantal schrijfsters/lezeressen aan het eind van de 19e eeuw. Op zaterdagmiddagen kan in de “oude boekerij” van het DLM een aantal van de in de beginjaren aangeschafte boeken worden ingezien.
Er zijn handschriften, persoonlijke documenten en – soms bijzonder vorm gegeven – boeken te zien van de volgende auteurs: Juliana de Lannoy, Belle van Zuylen, Petronella Moens, Elisabeth Hasebroek, Geertruida Bosboom-Toussaint, A.S.C. Wallis, Elise van Calcar, Catharina van Rees, Amy de Leeuw, Nicolina Sloot, Johanna van Woude, Martha van Vloten, Augusta de Wit, Anna de Savornin Lohman, Anna van Gogh-Kaulbach, Christine Doorman, Nellie van Kol, Tine van Berken en Etha Fles. Het archiefmateriaal vormt een belangrijke aanvulling op wat grootschalig en computer-gestuurd onderzoek in bijvoorbeeld tijdschriften en bibliotheekinventarissen oplevert. Duidelijk blijkt het belang en de veelzijdigheid van de “vrouwelijke bijdrage”, en ook de noodzaak om de teksten zelf – hoe langer hoe meer toegankelijk via internet – in detail te bestuderen.

De tentoonstelling is voorbereid in samenwerking met een aantal vrijwilligers, die zich om diverse redenen in bovengenoemde schrijfsters hebben verdiept: Marianne van Arkel, Remco Bloem, Ineke van der Borg, Annemarie Doornbos, Marijke van Dorst, Sophia van Dijk, Ingeborg de Groot, Janouk de Groot, Suzette Haakma, Margriet Hoogendoorn, Guus Robroeks, Ellen Struick, Ans Veltman. De groep werd gecoördineerd door Wendela de Raat.

Tijdens de duur van de tentoonstelling worden er wekelijks activiteiten georganiseerd: lezingen, leesmiddagen en bezoeken aan het Damesleesmuseum. Nadere informatie hierover volgt.

Verdere informatie en toelichting is te vinden op de website van het Huygens ING.
De tentoonstelling is georganiseerd in het kader van het Europese HERA onderzoeksproject Travelling TexTs 1790-1914: The Transnational Reception of Women’s Writing at the Fringes of Europe (2013–2016).
Adressen:
Koninklijke Bibliotheek en Letterkundig Museum :
Prins Willem-Alexanderhof 5, Den Haag
 Damesleesmuseum:
Nassauplein 15, Den Haag
In 2016 zal de tentoonstelling – steeds in licht gewijzigde vorm – ook te zien zijn in :
Haarlem: Noord-Hollands Archief (februari-maart)
Amsterdam: Atria Kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis (april)
Utrecht: Openbare Bibliotheek (oktober-november)
Er zal dan speciale aandacht zijn voor auteurs uit deze steden, en materiaal worden getoond uit deze archieven.