woensdag 13 februari 2013

Boek: 1001 vrouwen uit de nederlandse geschiedenis

Vandaag is dit prachtige boek van Els Kloek uitgekomen. Ook Juliana de Lannoy is een van de 1001 vrouwen! Dit boek is grotendeels gerealiseerd door crowdfundingIedereen kan een bijdrage leveren door een pakket te kopen, waardoor je een vrouw adopteert. En je raadt het al: ik heb Juliana geadopteerd. Haar bordje staat al op tafel en haar bedje is al opgemaakt...


Klik hier maar eens: 
http://www.1001-vrouwen.nl/index.php/onze-geadopteerden-81-t-m-120

zondag 3 februari 2013

Wat een gedicht!

Aan den Heer Jossee, kundig Artz te Noordeloos, 
Die mij verweeten had dat de Vrouwen een noodzaakelijk kwaad zijn.

O Neen, de Sexe is geen noodzaaklijk kwaad,

Heer Artz, mijn goede Vrind, gij zult het mij vergeeven;
Wij zijn, met uw verlof, de wellust van het leeven;
Natuurs verruklijkst werk, en 's waerelds pronkcieraad.
Zijn onze feiltjes zelfs niet vol bekoorlijkheden?
Is 't niet aanbiddenswaard, al 't geen door ons gefchiedt?
Mijnheeren de Artzen, 't belge u niet,

Maar elk is juist met u niet even wel te vreden.

Behoedt uw kunst fomwijl de veege leevenstoorts,
Gij weet ze eene enkle reis ook wel eens uit de dooven:
Uw dranken, uw dieet, gaan alle plaag te boven;
Rhabarber is alleen nog erger dan de koorts.
Wil dan dit fraai pleidooi maar in zijn' aanvang ftaaken
En zorg, dat gij de Sexe eerbiedig hulde doet:
Maar, om het evenwel niet al te boos te maaken,
Jossee, een Artz als gij een een voortreflijk goed.

Juliana de Lannoy, Op het Slot te Noordeloos, 1775