zondag 22 april 2012

Mooi gedicht

Dit gedicht van Juliana de Lannoy zou goed tot z'n recht komen in de tentoonstelling "Vrouwen voor het voetlicht" in het Catharijnenconvent, zie bericht onder dit gedicht:


Vers om te plaatsen in de kerk te Noordeloos
Looft Hem, die is, die was, die weezen zal:
Den Schepper en den Koning van ’t heelal,
Hier past het u den roem zijns naams te zingen.
Maar weet ge, welk een hulde hem behaagt?
’t Is niet de tong, die van zijn’ lof gewaagt:
Neen; ’t is uw hart, uw liefde, รด Stervelingen.
Juliana de Lannoy

Bijzondere tentoonstelling


Met de tentoonstelling Vrouwen voor het voetlicht besteedt het museum uitgebreid aandacht aan de rol van vrouwen in de kerk. De tentoonstelling laat zien op welke wijze vrouwen zich hebben ingezet voor de kerk van het jaar nul tot nu: nonnen, moeders, diaconessen, pastoorshuishoudsters, pastoraal werksters, vrouwelijke dominees etc. Door het tonen van schitterende en ontroerende werken brengt het museum al die vrouwen rondom de kerk voor het voetlicht. 


zondag 8 april 2012

Herstory of Art

Ook in de beeldende kunst is er nog steeds geen sprake van gelijkwaardigheid tussen mannelijke en vrouwelijke kunstenaars. Karin Haanappel schreef hier een mooi boek over: Herstory of Art. Dit boek is op 8 maart j.l. uitgebracht: www.herstoryofart.nl

Nog meer interessante boeken die raakvlakken hebben met Herstory of Art, zie: www.a3boeken.nl